Pondělí

07:30 - 13:30

Úterý

07:00 - 13:00

Středa

07:00 - 13:00

Čtvrtek

13:00 - 18:00

Pátek

08:00 - 13:00

Pro objednané pacienty máme vyhrazenou pracovní dobu

Úterý

08:00 - 13:00

Středa

08:00 - 13:00

Čtvrtek

13:00 - 18:00

Pátek

08:00 - 13:00

ordinace@clinuvel.cz

Clinuvel s.r.o.

MUDr. Zuzana Jírovcová, sestra Pavla Šulcová-Fabiánová

Aktuality

dovolená 14.5. a 17.5.2021

Čtvrtek 13.5. změna ordinační doby - 8,00 - 10,00 hodin ( sestra v ordinaci do 12 h odin )

Pátek 14.5. ordinace zavřená, v akutních případech se prosím telefonicky obraťte na zástup: MUDr. Jana Hrdinová, Běhounkova 2534, Praha 13, tel.č. 222 943 788

Pondělí 17.5. ordinace zavřená, v akutních případech prosím volat MUDr. Iveta Petrželová, Seydlerova 2451, Praha 13, tel.č. 296 113 382

Upozornění

Žádáme pacienty, aby se ke každé návštěvě ordinace předem objednávali telefonicky nebo e-mailem.

Prosíme, abyste o recept, lékařské potvrzení či jinou administrativu (výpis z dokumentace, vyplnění žádosti pro pojišťovnu a další) žádali výhradně prostřednictvím e-mailu, telefonní linka je zcela přetížená a značně ztížená je i naše práce.

Možnost vyšetření poruchy dýchání ve spánku přístrojem MiniScreen Basic

Naše ordinace nabízí možnost základního vyšetření poruch dýchání během spánku a chrápání. Moderní diagnostický přístroj MiniScreen Basic umožňuje diagnostiku syndromu spánkové apnoe, což je chorobný stav, při kterém dochází k opakovanému, nekontrolovanému zadržení dechu (apnoické pauze) po určitý časový interval. Ten je doprovázený poklesem saturace krve kyslíkem (cyanózou) nebo i bradykardií.